Isabel Mociño Gonzalez

Doutora en Filosofia pela Universidade de Santiago de Compostela e profesora no Departamento de Didácticas Especiais da Universidade de Vigo, onde leciona disciplinas da área da Didáctica da Lingua e da Literatura. É investigadora do Instituto de Ciencias da Educación (ICE-USC) e dos projetos Informes de Literatura e A Literatura Infantil e Xuvenil do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Forma parte de grupos e redes de pesquisas, como a Rede Temática de Investigación Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano (LIJMI) e A LIX angloxermana e a súa tradución, ademais de ser membro de ANILIJ (Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil), de ELOS (Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil), da que é presidenta, e da Asociación Galega da Crítica (AGC). Tem participado de numerosos encontros científicos nacionais e internacionais e publicado estudos em livros coletivos, revistas e jornais sobre literatura galega e Literatura Infantil e Juvenil, entre os que cabe destacar a Historia da Literatura Infantil e Xuvenil galega (Xerais, 2015), coordenada por Blanca-Ana Roig Rechou.

back to top